The Loop
Healthy and Delicate food

Nhận xét gần đây

5 Jun 2016 tại 17:29 Yummy soups and club sandwich. The breakfast options are also great, fast delivery Xem nhận xét về The Loop

Món đặc biệt

  • Món Mexico
  • Món Tây
  • Món Mỹ
  • Thức uống và kem
  • Món Pháp
  • Café
  • Trà sữa
  • Sinh tố
  • Thức uống khác

Liên hệ

The Loop

49 Thao Dien
District 2Ho Chi Minh City
08 37442662

Thời gian giao hàng

Hôm nay
07:30-20:45
Ngày mai
07:30-20:45


© 2016 Vietnammm.com