The Loop
Healthy and Delicate food

Nhận xét gần đây

23 May 2016 tại 5:40 We eat here often. Today the delivery and food were perfect!!!!Xem nhận xét về The Loop

Món đặc biệt

  • Món Mexico
  • Món Tây
  • Món Mỹ
  • Thức uống và kem
  • Món Pháp
  • Café
  • Trà sữa
  • Sinh tố
  • Thức uống khác

Liên hệ

The Loop

49 Thao Dien
District 2Ho Chi Minh City
08 37442662

Thời gian giao hàng

The Loop đóng cửa hôm nay


© 2016 Vietnammm.com