The Loop
Healthy and Delicate food

Nhận xét gần đây

11 Feb 2017 tại 17:04 Sesame seed bagel with garlic and herb schmear - the schmear was delicious this time - a few months...Xem nhận xét về The Loop

Món đặc biệt

  • Món Mexico
  • Món Tây
  • Món Mỹ
  • Thức uống và kem
  • Món Pháp
  • Café
  • Trà sữa
  • Sinh tố
  • Thức uống khác

Liên hệ

The Loop

49 Thảo Điền
Quận 2Hồ Chí Minh
08 37442662

Thời gian giao hàng

The Loop đóng cửa hôm nay


© 2017 Vietnammm.com